آموزش نصب پمپ وکیوم روغنی

برای نصب و راه اندازی پمپ وکیوم روغنی به نکات زیر توجه شود:

  • در مرحله اول باید مطمئن باشید که پمپ وکیوم در وضعیت کاملا تراز نصب شده است.
  • در مرحله دوم روغن وکیوم پمپ را با توجه به نشانگر چشمی روغن نما در پمپ تکمیل کنید (دقت کنید استفاده از روغن وکیوم بسیار حائز اهمیت است)
  • در مرحله سوم برق الکتروموتور پمپ وکیوم را با توجه به آموزش های موجود در دفترچه راهنما وصل کنید (دقت کنید استفاده از تابلو برق مناسب و متاسب با الکتروموتور دستگاه وکیوم از صدمات و آسیب های ناشی از نوسانات برق به دستگاه محافظت می کند)
  • در مرحله چهارم دریچه ورودی پمپ وکیوم را به مخزن و یا محفظه مورد نظر با اتصالات مناسب وصل کنید. استفاده از شیر یکطرفه و کلمپ مناسب در مسیر اتصالات الزامی است.
  • در مرحله پنجم پمپ وکیوم را روشن کنید و مطمئن شوید هوای ورودی و خروجی کاملاً تمیز باشد.
  • در مرحله ششم استفاده از گیج وکیوم در مسیر ورودی پمپ یا مخزن به همراه پرشرسوئیچ جهت متناسب سازی عملکرد پمپ وکیوم روغنی با میزان فعالیت شما پیشنهاد می شود.

برای مشاوره در رابطه با نصب و راه اندازی و یا تعمیر پمپ های وکیوم از طریق شماره های تماس و یا به صورت حضوری با ما در ارتباط باشید.

نصب پمپ وکیوم ، نصب وکیوم پمپ ، نصب پمپ وکیوم آبی ، نصب وکیوم پمپ آبی ، نصب پمپ آبی ، نصب وکیوم آبی ، نصب پمپ وکیوم آب درگردش ، نصب وکیوم پمپ آب در گردش ، نصب پمپ آب در گردش ، نصب وکیوم آب در گردش ، نصب پمپ وکیوم رینگ مایع ، نصب وکیوم پمپ رینگ مایع ، نصب پمپ رینگ مایع ، نصب وکیوم رینگ مایع ، نصب پمپ وکیوم خلاء آبی ، نصب وکیوم پمپ خلاء آبی ، نصب پمپ خلاء آبی ، نصب وکیوم خلاء آبی ، نصب پمپ وکیوم رینگ آبی ، نصب وکیوم پمپ رینگ آبی ، نصب وکیوم رینگ آبی ، نصب پمپ رینگ آبی ، نصب پمپ وکیوم خلاء آب در گردش ، نصب وکیوم پمپ خلاء آب در گردش ، نصب پمپ خلاء آب در گردش ، نصب وکیوم خلاء آب در گردش ، نصب پمپ وکیوم خلاء ، نصب وکیوم پمپ خلاء