طریقه راه اندازی پمپ وکیوم

طریقه راه اندازی پمپ وکیوم

طریقه راه اندازی پمپ وکیوم:

مرکز بودن و موازی بودن کوبلینگ: قبل از راه اندازی پمپ وکیوم، باید کوبلینگ موتور و پمپ به مرکز و موازی باشند تا پمپ بدون ارتعاش و با کارایی بهتر کار کند.

دوران وکیوم پمپ: هنگام روشن شدن پمپ وکیوم، باید به سمت فلشی که در جلوی پمپ وجود دارد باشد. این فلش نشان دهنده جهت صحیح پمپ است.

باز و بسته کردن شیر آب: یک دقیقه قبل از روشن کردن پمپ وکیوم، شیر آب را باز و یک دقیقه قبل از خاموش کردن پمپ وکیوم، شیر آب باید بسته باشد. این کار به منظور جلوگیری از خفگی پمپ و پایین آمدن میزان خلاء در پمپ وکیوم است.

صافی آب: در سر راه وودی آب به پمپ باید حتما از صافی استفاده شود تا از آلودگی و خرابی پمپ جلوگیری شود.

قابل تنظیم بودن ورودی آب: مقدار آب ورودی به پمپ باید قابل تنظیم باشد. ورودی آب زیاد باعث خفگی پمپ و آب کم باعث پایین آمدن میزان خلاء در پمپ وکیوم می‌شود.

نگهداری پمپ: پمپ وکیوم باید هر چند روز یک بار گریس کاری و بلبرینگ ها بازدید شود. این کار به منظور جلوگیری از فرسودگی پمپ است.

جلوگیری از فرسودگی پمپ: اگر پمپ بیش از ۲ یا ۴ روز بدون استفاده بماند، باید مقدار ۴ تا ۶ لیتر روغن یا گازوئیل را جایگزین آب داخل نمایید تا از فرسودگی پمپ جلوگیری شود.

تخلیه پمپ: می‌توان به کمک درپوش زیر پمپ نسبت به تخلیه آن اقدام نمود.

جلوگیری از یخ زدگی آب: در فصل زمستان، به دلیل یخ زدگی آب، ممکن است وکیوم پمپ رینگ آبی کار نکند. در این صورت باید پمپ را در یک مکان گرم نگهداری کرد.

نتیجه‌گیری: برای راه اندازی پمپ وکیوم باید به موارد مهمی از جمله مرکز بودن و موازی بودن کوبلینگ، دور وکیوم پمپ، باز و بسته کردن شیر آب، صافی آب، قابل تنظیم بودن ورودی آب، نگهداری پمپ، جلوگیری از فرسودگی پمپ، تخلیه پمپ، و جلوگیری از یخ زدگی آب توجه کرد.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *