پمپ کلاو وکیوم  | Claw Vacuum

وکیوم چنگکی

مکانیسم پمپ کلاو وکیوم هم مانند پمپ روتس می‌باشد ولی شکل روتورهای آن بصورت چنگک است. بدلیل شکل روتور این پمپ می‌توان از آن بدون داشتن پمپ پشتیبان تا فشار نهایی وکیوم ۱۰۰میلی بار رسید. پمپ کلاو وکیوم برای صنایعی که وکیوم با دبی بالا و بدون روغن لازم دارند استفاده می شود.

پمپ وکیوم کلاو ماشینی دو محوره بوده است که با چرخش روتور های آن در میان هم از طرفی ایجاد مکش و در طرف دیگر ایجاد دمش هوا می نماید. پمپ کلاو وکیوم صنایع کاربرهای فراوانی دارد و شباهت بسیار زیادی به پمپ روتس دارد و در سایز های میانی ساخته می شود (از چند ده متر معکعب تا چند صد متر معکعب در ساعت). پمپ کلاو وکیوم نیز در میان پمپ های وکیوم دارای ویژگی های منحصر بفردی مانند خشک بودن و عدم تماس گاز حامل با روغن در برخی از مدلها و برای مدلهایی که روغن جهت شستشو داخلی استفاده می شود عمر مفید و پیوستگی مناسب عملکرد پمپ اشاره کرد. از این پمپ در پکیج های وکیوم نیز استفاده می شود سیستم هایی متشکل از پمپ کلاو و یک روتس که پمپ کلاو به عنوان پمپ پشتیبان در مدار بسته می شوند.