صنایع شیمیایی

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

کاربرد پمپ‌ وکیوم در صنایع شیمیایی

  • کاربرد پمپ وکیوم آبی در صنایع تولید کننده گاز کلر Chlorine  compression/ vacuum

گاز کلر یکی از گازهای بسیار سمی و خطرناک و کشنده بوده، که برای تولید، جابجایی و فشرده‌سازی از پمپ وکیوم آبی(حالت کمپرسور و گاز) استفاده می‌گردد.

به این منظور برای جلوگیری از خورندگی قطعات (گاز کلر با آب اسید کلریدریک بسیار قوی تولید می‌کنند)پمپ وکیوم را از جنس استنلس استیل ۳۱۶ و متریال مقوا در برابر خوردگی انتخاب می‌کنند.

  • کاربرد پمپ وکیوم رینگ آبی برای انتقال گاز هیدروژن Hydrogen compression/vacuum

به دلیل وزن مولکولی کم گاز هیدروژن و قابلیت انفجاری که دارد، انتخاب کمپرسور گاز رینگ آبی(پمپ وکیوم آبی)بهترین پمپ برای انتقال و فشرده‌سازی گاز نیتروژن می‌باشد.

  • کاربرد وکیوم(پمپ خلاء)در راکتورهای شیمیایی Reactor  vacuum

راکتور مخزنی است که در آن فرآیند شیمیایی صورت می‌گیرد، که در آن سنتز یک ماده شیمیایی جدید از دو یاچند مولکول استفاده می‌شود.

با ایجاد خلاء در راکتورهای شیمیایی توسط پمپ وکیوم رینگ مایع(خلاء) باعث کاهش دمای واکنش، حفظ انرژی،کنترل فرآیند، بازیابی حلال‌ها، بازیابی بخارات می‌شوند، وکیوم و کاهش فشار در راکتورها باعث بازیابی تبخیر ارزشمند می‌شود.

وکیوم آّبی(وکیوم رینگ مایع) در تولید واکسن‌ها، تولید داروها، حذف گلیکول از پلی‌استر، تولید آمونیاک و تشکیل ترکیبات آلی و معدنی نقش اساسی دارد.

پمپ وکیوم آبی، وکیوم خشک، وکیوم اجکتور و پکیج‌های وکیوم ترکیبی(شرکت صنایع وکیوم آسیا) برای راکتور شیمیایی از انواع سیستم‌های پمپ وکیوم استفاده می‌کند.

  • بازیابی حلال‌ها با پمپ وکیوم  Vacuum solvent recovery

کلیه حلال بسیار با ارزش در فرآیندهای شیمیایی که دارای ارزش ریالی زیادی هم هستند را می‌توان توسط پمپ‌های وکیوم آسیا بازیافت نمود.

با نصب پمپ‌های وکیوم آسیا در مسیر راکتور و کندانسور می‌توان حلال‌های ناشی از تبخیر در واکنش‌های شیمیایی را جمع‌آوری نمود.

  • تقطیر در خلاء Vacuum Distillation

تقطیر در خلاء (وکیوم) یعنی جداسازی دو یا چند جزء فرار با نقاط جوش مختلف. نقش وکیوم پمپ (خلاء) در تقطیر (فرآیندهای شیمیایی) جلوگیری از پلیمریزاسیون، واکنش‌های نامطلوب و جلوگیری از تخریب حرارتی می‌باشد. یعنی با اعمال وکیوم در فرآیندهای شیمیایی باعث کاهش نقطه جوش و مصرف انرژی کمتری می‌شویم.

انتخاب پمپ‌های وکیوم صنایع وکیوم آسیا(ASIA VACUUM PUMP) به دلیل گستردگی و تنوع در نوع و سایز می‌تواند راهکاری مناسب در فرآیندهای شیمیایی باشد.

وکیوم پمپ‌های صنایع وکیوم آسیا، در صنایع تصفیه روغن‌های صنعتی و روغن‌های خوراکی، هیدروکربن‌ها، تولید پلیمرها، پلی‌استرها، چسب‌ها، الکل‌ها، تولید اسیدها نقش بسزایی دارند.

  • پمپ‌های وکیوم در فیلتراسیون Vacuum filtration

پمپ وکیوم مخوصا وکیوم پمپ رینگ آبی نقش اساسی در فیلتراسیون صنایع دارد، وکیوم آبی با ایجاد خلاء (اختلاف فشار) در داخل درام فیلترها، باعث جداسازی مایعات از پالپ محصول شده و باعث آبگیری در فرآیند تولید محصولات می‌شود.

پمپ وکیوم آبی به دلیل ساختار طراحی، قابلیت تحمل مکش آب ورودی از فرآیند، ذرات جامد فرآیند و حتی قادرست در فرآیند شیمیایی فیلتراسیون بخارات دارای PH را تحمل نماید. با انتخاب سایز و متریال پمپ وکیوم رینگ مایع، تنها گزینه در فرآیندهای شیمیایی می‌تواند پمپ وکیوم آبی باشد.

مثل : فیلتراسیون تحت خلاء در صنایع معادن، فیلتراسیون خلاء در الکل‌سازی، فیلتراسیون خلاء در صنایع غذایی و دارویی، فیلتراسیون خلاء در صنایع پالپ و کاغذ

  • بازیابی بخار و افزایش گاز با پمپ‌های وکیوم Vapor Recovery and gas boosting

در مخازن ذخیره، بخصوص هیدرو کربن‌ها، در اثر فرآیندهای شیمیایی، گاز ایجاد شده، که این گاز فشار داخلی مخازن را افزایش داده، که گاهی می‌تواند منجر به انفجار گردد.

با پمپ وکیوم و کمپرسور گاز رینگ مایع صنایع وکیوم آسیا می‌توان فشار داخلی مخازن را ثابت و گازهای اضافی را به مخازن و ذخیره گاز منتقل نمود.

پمپ‌های وکیوم آب در گردش(رینگ مایع) در صنایع نفت و گاز کاربردهای فراوانی دارند.

  • وینیل کلرید مونومر بازیابی با پمپ وکیوم آسیا Vinyl chloride monomer Recovery

در سیستم بازیابی مونومرها مثل وینیل کلرید غیر واکنشی، گازهای تولید در فرآیندها توسط پمپ‌های وکیوم آسیا خارج شده، و توسط خروجی پمپ وکیوم (کمپرسور رینگ مایع) تحویل کمپرسورهایی با فشار بیشتر منتقل شده، توسط کمپرسورهای پیستونی گازهای جمع‌آوری شده توسط پمپ وکیوم به مخازن انتقال پیدا کرده که با تراکم بیشتری ذخیره‌سازی (یا مایع) می‌گردند.

[/av_textblock]