کاربرد وکیوم در صنایع نساجی

پمپ های پیشنهادی:

پمپ وکیوم رووت
سری GC اتکس (ضدانفجار)
سری GKL-GKLDV/GKLBS/GKLBP/GSL
دمنده روتاری لابس

توضیحات:

پمپ وکیوم در صنعت نساجی در کارهایی مثل خشک کردن و سترون سازی فیبر ها برای اطمینان از بیشترین تولید کامل وبالاترین درجه کیفیت استفاده می شود.