کاربرد پمپ های وکیوم در صنعت هوا و فضا

 • ساخت چمبر وکیوم برای تست محیطی ماهواره (شبیه ساز فضایی)
 • شبیه سازی ارتفاع برای تست خلبان (اتاقک خلاء تست خلیان)
 • طیف سنج جرمی تحت خلاء
 • آشکار ساز نشتی تحت خلاء درب کابین هواپیما یا سفینه فضایی
 • تولید لیزر های نظامی تحت خلاء
 • ساخت مخازن تست تخت وکیوم فضا نوردان
 • تست دمایی و تحت خلاء قطعات نظامی VACUUM HEAT TREATMENTS
 • جوشکاری بیرزینگ قطعات هواپیما VACUUM BRAZING
 • آبکاری و سخت کاری تحت وکیوم قطعات نظامی و دفاعی
 • آنادایز کردن یا پوشش سخت قطعات آلومینیومی در صنایع هوایی  ALUMINIZING
 • لایه نشانی فلزات و قطعات نظامی به منظور افزایش مقاومت قطعات سبک DIFFUSION BONDING
 • کپسول های تحت خلاء برای حمل و نقل فضایی