کاربرد وکیوم در محیط زیست:

کاربرد پمپ وکیوم در فناوری های زیست محیطی در تصفیه آب و تجزیه و تحلیل هوا و بازسازی محیط زیست کمک های ارزشمندی در اطمینان از تمیزی و ایمنی ارائه می کند.

پمپ وکیوم تاثیرات بسیاری در صنعت محیط زیست دارد:

  • کاربرد پمپ وکیوم در انتقال سیستم خلا به فاضلاب
  • استفاده از وکیوم پمپ در فشرده سازی گاز هاضم
  • کاربرد سیستم خلا در تولید بیوگاز
  • استفاده از پمپ وکیوم در تصفیه فاضلاب
  • کاربرد پمپ وکیوم در تولید اکسیژن فعال هوادهی
  • کاربرد پمپ وکیوم در بهبود بیوگاز

پمپ های پیشنهادی:

Two pumps vacuum package GP+GP
Vacuum package with screw pump SATURNO
Liquid ring vacuum packages
Vacuum package GP on tank
Vacuum packages GPx3
Dry screw vacuum pump SATURNO
Roots vacuum pumps
Serie GC ATEX
Serie GKL – GKLDV/GKLBS/GKLBP/GSL
Rotary lobes blowers