نوشته‌ها

اصول عملکردی وکیوم پمپ آبی

اصول عملکردی وکیوم پمپ آبی

هنگامی که پروانه می چرخد محفظه های کوچکی را برای به دام انداختن گاز ایجاد می کند ، مایع مهر و موم حلقه را در داخل بدنه پمپ تشکیل می دهد. محور روتور از بدن خارج از مرکز است که اجازه می دهد مایع تقریباً پر شود و سپس تقریباً هر محفظه روتور را در طی یک دور خالی کنید و فشرده سازی گاز را برای عمل پمپاژ ایجاد کنید. ورودی وکیوم ورودی و تخلیه جوی مسیرهای جریان را برای مخلوط گاز مورد استفاده فراهم می کند. گرمای فشرده سازی گاز در مایع آب بندی پخش می شود و مقداری از مایع برای تخلیه خارج می شود. دود خروجی گاز و آب باقیمانده از جریان گاز جدا شده و به اگزوز خانه هدایت می شود و به ترتیب به پمپ برمی گردد. مایع مهر و موم با جریان ثابت مایع مهر و موم خنک کننده جایگزین می شود.